DĖL ANYKŠČIŲ KŪRYBOS IR DAILĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO

Vadovaudamasis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 1-TS-91 „Dėl Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Anykščių meno mokyklos nuostatų patvirtinimo" 4 punktu, pranešu, kad iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Anykščių kūrybos ir dailės mokykla bus reorganizuota: ji bus prijungta prie Anykščių muzikos mokyklos bei suteiktas naujas pavadinimas – Anykščių meno mokykla. Anykščių meno mokykla ir toliau vykdys Mokymo sutartyje numatytus Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos įsipareigojimus mokiniui.

 

INFORMACIJA MOKINAIMS BEI TĖVAMS

Karantino laikotarpiu vykdant ugdymą nuotoliniu būdu mokestis už mokslą nesikeičia, nes mokyklos steigėjas (Anykščių rajono savivaldybės taryba) kitokio sprendimo nepriėmė.

Mokslo metai Kūrybos ir dailės mokykloje baigiasi 2020 m. birželio 15 d.

 

Pamokos vyksta nuotoliniu būdu

Anykščių kūrybos ir dailės mokykloje pamokos visoms ugdymo grupėms vyksta nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d. pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį. Darbų koregavimai, atsiskaitymai už veiklą pamokų metu vyksta sutarus su specialybės mokytoju. Mus galite rasti Anykščių kūrybos ir dailės Facebook puslapyje @AnyksciuKurybosirDailesMokykla

 

Nuorodos