SPRENDIMAS
2020-06-03
SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-383 „DĖL MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR TRUKMĖS NUSTATYMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

   

Priedai:
1-TS-150 Dėl Anykščių r. sav. tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. TS-383 pakeitimo
Nuorodos