Įstaigos vadovas
2018-11-08

Arūnas Vilkončius

Gimimo data ir vieta: 1955-04-05, Ukmergė.

Gyvenamoji vieta: Šaltupio g. 48-20 Anykščiai.

Telefono Nr. -8-381-52953

Šeimyninė padėtis: vedęs

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

1962-1973 m. Anykščių J. Biliūno vardo vidurinė mokykla.

1973-1978 m. Šiaulių pedagoginis institutas. Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo diplomas.

Darbo patirtis: 1978-1982 Kurklių vidurinė mokykla.

Pareigos: piešimo, braižybos ir darbų mokytojas.

Nuo 1982 m. rugsėjo mėn. iki dabar papildomo ugdymo įstaigos (dabar Anykščių kūrybos ir dailės mokykla) direktorius.

Kita informacija: dirbdamas įgijau dailės mokytojo- metodininko kvalifikacinę kategoriją ir papildomo ugdymo techninių būrelių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

Darbo su projektais patirtis: parengta ir įvykdyta 11 projektų, gavusių finansavimą.

Mano pomėgiai: senienų kolekcionavimas, techninė kūryba, tapyba.

Nuorodos