Komisijos ir darbo grupės
2018-11-22

MOKYKLOS TARYBOS NARIAI

Tėvai

Pirmininkė - Rita Jurkėnienė

Nariai:

 • Rasa Šukienė
 • Rasa Šidiškienė

Mokytojai

 • Rita Juodelienė
 • Skaidrė Keibienė
 • Jūratė Vingrinė

Mokiniai

 • Eglė Juodelytė
 • Ugnė Genytė
 • Eglė Pipiraitė

MOKYTOJŲ TARYBOS NARIAI

Pirmininkas - Arūnas Vilkončius

Nariai:

 • Rūta Pelegrimienė
 • Rita Juodelienė
 • Skaidrė Keibienė
 • Jūratė Vingrinė
 • Dalia Gilienė
 • Saulius Milašius
 • Šarūnas Miškinis

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VERTINIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkas - Arūnas Vilkončius

Nariai:

 • Rūta Pelegrimienė
 • Skaidrė Keibienė
 • Rita Juodelienė
 • Jūratė Vingrienė

Nuorodos