Finansinių ataskaitų rinkiniai
2018-11-01

Aiškinamasis raštas už 2018 m. (0.35 MB)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus (0.35 MB)
2018_3_ketvirtis_veiklos.pdf (0.04 MB)
2018_3_ketvirtis_finansavimas.pdf (0.04 MB)
2018_3_ketvirtis_balansas.pdf (0.06 MB)
2018_3_ketvirtis_aiškinamasis raštas.pdf (0.17 MB)
2018_2_ketvirtis_veiklos-rezultatų-ataskaita.pdf (0.03 MB)
2018_2_ketvirtis_finansinės-būklės-ataskaita.pdf (0.06 MB)
2018_2_ketvirtis_finansavimo-sumos-1.pdf (0.03 MB)
2018_2_ketvirtis_aiškinamasis-raštas-prie-finansinės-atskaitomybės.pdf (0.17 MB)
2018_1_ketvirtis_veiklos-rezultatų-ataskaita.pdf (0.03 MB)
2018_1_ketvirtis_I-ketv.biudžeto-vykdymo-ataskaitos.pdf (0.34 MB)
2018_1_ketvirtis_Finansinės-būklės-ataskaita.pdf (0.06 MB)
2018_1_ketvirtis_finansavimo-sumos.pdf (0.03 MB)
2018_1_ketvirtis_aiškinamasis-raštas.pdf (0.17 MB)
2017_4_ketvirtis_mokėtinos-ir-gautinos-sumos.pdf (0.2 MB)
2017_4_ketvirtis_mok.ir-gautinos-4lap..pdf (0.21 MB)
2017_4_ketvirtis_mok.ir-gaut.3-lap..pdf (0.04 MB)
2017_4_ketvirtis_mok.ir-gaut.2-lap..pdf (0.04 MB)
2017_4_ketvirtis_img20180412_0003.pdf (1.44 MB)
2017_4_ketvirtis_img20180412_0002.pdf (0.4 MB)
2017_4_ketvirtis_Forma-Nr.2.pdf (1.01 MB)
2017_4_ketvirtis_Forma-Nr.1.pdf (0.15 MB)
2017_4_ketvirtis_aiškinamasis-raštas.pdf (0.2 MB)
2017_4_ketvirtis_20180412_08263818.pdf (1.12 MB)
2017_3_ketvirtis_krepšelio-lėšos.pdf (1.08 MB)
2017_3_ketvirtis_Forma-nr1.pdf (0.85 MB)
2017_3_ketvirtis_finansines_ataskaitos_2017_03.zip (7.7 MB)
2017_3_ketvirtis_biudžetinių-įstaigų-pajamos-1.pdf (1.08 MB)
2017_3_ketvirtis_Aiškinamasis-raštas.pdf (0.95 MB)
2017_3_ketvirtis_3-kekvirčio-biudžeto-ataskaita0001.pdf (1.19 MB)
2017_2_ketvirtis_finansinės_ataskaitos_2017_02.zip (0.21 MB)
2017_2_ketvirtis_biudzeto_atskaitomybes_ataskaitos_2017_02.zip (0.87 MB)
2017_1_ketvirtis_veiklos-rezultatu-ataskaita.pdf (0.07 MB)
2017_1_ketvirtis_mokinio-krepšelis.pdf (0.2 MB)
2017_1_ketvirtis_forma-Nr4-4.pdf (0.11 MB)
2017_1_ketvirtis_forma-Nr.4-3-lap..pdf (0.38 MB)
2017_1_ketvirtis_forma-Nr.4-2-lap..pdf (0.24 MB)
2017_1_ketvirtis_forma-Nr.4.pdf (0.13 MB)
2017_1_ketvirtis_forma-Nr.1.pdf (0.05 MB)
2017_1_ketvirtis_finansines-buklės-ataskaita0001.pdf (0.05 MB)
2017_1_ketvirtis_finansines-buklės-ataskaita.pdf (0.06 MB)
2017_1_ketvirtis_finansavimo-sumos.pdf (0.42 MB)
2017_1_ketvirtis_biudžeto-lėšos.pdf (0.24 MB)
2017_1_ketvirtis_biudžetinių-įstaigų-pajamos.pdf (0.15 MB)
2017_1_ketvirtis_aiškinamasis-raštas-4.pdf (0.08 MB)
2017_1_ketvirtis_aiškinamasis-raštas-3.pdf (0.03 MB)
2017_1_ketvirtis_aiškinamasis-raštas-2.pdf (0.07 MB)
2017_1_ketvirtis_aiškinamasis-raštas-1.pdf (0.04 MB)
2017_1_ketvirtis_aiškinamasis-raštas.pdf (0.07 MB)
2016_4_ketvirtis_mokinio krepšelio lėšos IV ketv.xls (0.73 MB)
2016_4_ketvirtis_mokėtinos ir gautinos sumos IVketv.xls (0.16 MB)
2016_4_ketvirtis_Finansiniu-ataskaitu-formos_2016-1.xls (0.24 MB)
2016_4_ketvirtis_biudžeto lėšos IV KETV.xls (0.73 MB)
2016_4_ketvirtis_biudžetinių įstaigų pajamos IV KETV.xls (0.06 MB)
2016_4_ketvirtis_aškinamasis-už-2016-metus.doc (0.09 MB)
2016_4_ketvirtis_aiškinamasis-raštas-2016-12.31-biudž.doc (0.04 MB)
2016_3_ketvirtis_Tėvų-įnašai.xls (0.06 MB)
2016_3_ketvirtis_mokinio-krepšelio-lėšos.xls (0.73 MB)
2016_3_ketvirtis_Kreditoriaidebitoriai.xls (0.16 MB)
2016_3_ketvirtis_Biudžeto-lėšos-1.xls (0.73 MB)
2016_3_ketvirtis_aiškinamasis-raštas-prie-biudžetinės-atskaitomybės-IIIketv.doc (0.04 MB)
2016_3_ketvirtis_2016_III_ketv.finansinės būkles ataskaita.xls (0.11 MB)
2016_3_ketvirtis_2016_III ketv.veiklos rezultatų ataskaita.xls (0.1 MB)
2016_3_ketvirtis_2016_III ketv.finansavimo sumos.xls (0.1 MB)
2016_2_ketvirtis_Kreditoriai-ir-debitoriai.xls (0.17 MB)
2016_2_ketvirtis_Forma-Nr.1-tėvų-įnašai.xls (0.06 MB)
2016_2_ketvirtis_Biudžeto-lėšos.xls (0.73 MB)
2016_2_ketvirtis_Biudžetinjių-įstaigų-pajamos.xls (0.73 MB)
2016_2_ketvirtis_aiškinamasis-raštas-prie-biudžetinės-atskaitomybės-IIketv.doc (0.04 MB)
2016_2_ketvirtis_2016_II_Finansinės būklės ataskaita.xls (0.11 MB)
2016_2_ketvirtis_2016_II_finansavimo sumos.xls (0.04 MB)
2016_1_ketvirtis_I-ketv.balansai.xls (0.13 MB)
2016_1_ketvirtis_duomenys20160509140332.xls (0.73 MB)
2016_1_ketvirtis_duomenys20160408142712.xls (0.06 MB)
2016_1_ketvirtis_duomenys20160401114709.xls (0.73 MB)
2016_1_ketvirtis_duomenys20160315155948.xls (0.17 MB)
2016_1_ketvirtis_aiškinamasis-raštas-prie-biudžetinės-atskaitomybės.doc (0.04 MB)
2016_1_ketvirtis_2016-m-aiškinamasis-raštas-1-Kopija.doc (0.08 MB)
Nuorodos